Činnost TJ Sokol

Rozvrh cvičebních hodin – říjen 2020–červen 2021

Rozvrh cvičebních hodin 2019–2020

Zpráva oddílu kopané k příležitosti 75. výročí kopané ve Tvarožné

V letošním roce slaví oddíl kopané pod hlavičkou Sokola Tvarožná 75 let. Od posledního výročí před pěti lety prodělal fotbal ve Tvarožné řadu změn. Dříve bylo zvykem, že Tvarožná měla zastoupení ve všech věkových kategoriích kromě přípravky, tedy žáků, dorostu a mužů. Dnešní složení tvoří přípravka a muži s cílem obnovit žáky. Snažíme se o to, aby fotbal ve Tvarožné byl otevřenější a přitáhl do svých řad další příznivce a to jak nové hráče, tak diváky.

V krátkosti informace k jednotlivým oddílům:

PŘÍPRAVKA
PřípravkaPřípravka zahájila v letošním roce svou druhou sezonu. Hlavními trenéry zůstávají Radek Muselík a Václav Poláček. Přípravka má v současné době registrovaných přibližně 12 hráčů a zájem o tuto kategorii roste. Věkové rozpětí je 6 až 10 roků. Cílem je navázat na minulou sezonu a zapracovat hráče, kteří kvůli nízkému věku ještě nemohli nastupovat v soutěžních utkáních, ale aktivně se již v minulé sezoně účastnili tréninků. Tréninky probíhají každé pondělí a  středu vždy od 17:00 hod. na hřišti pod Kopečkem a o víkendu se pak hrají mistrovská utkání. Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům kluků z přípravky, kteří je doprovázejí nejen na zápasy, ale i na tréninky a tvoří tak nedílnou součást a zázemí, které je zvláště u této kategorie velmi důležité.
V probíhajícím soutěžním ročníku 2008/2009 jsme plánovali přihlásit družstvo žáků, které by navazovalo na přípravku. Tento záměr se zatím nepodařil, protože jsme nesehnali nikoho na post trenéra, který by se této kategorii věnoval. V lepším případě trenérů. A tak bude tento záměr prioritní i v příští sezoně. Tímto bychom chtěli apelovat na případné zájemce na tento post, aby se přihlásili u trenérů přípravky. Kluci v žákovském věku pak pokračují v žákovských oddílech sousedních obcí Blažovic a Podolí.

DOROST
Po sloučení dorostu s dorostem Pozořic, hrají nyní dorostenci podle dohody tuto sezonu pod hlavičkou Pozořic. V loňské sezoně se nepodařilo udržet okresní přebor a tak je přihlášena třetí třída. Utkání se hrají na hřišti v Pozořicích.

MUŽI
MužiDružstvo mužů zahájilo sezonu 2008/2009 z větší části ve stejném složení jako v loňském roce. Novým hráčem je Milan Pokorný, který se po několika letech vrací z Mokré-Horákova. Dále je potěšitelný fakt, že o fotbal ve Tvarožné mají zájem kluci dorosteneckého věku, kteří již mohou hrát v kategorii mužů a zatím se soustředili převážně na malou kopanou. V současné době tak s družstvem mužů trénují Pavel Daněk ml., Jakub Mašlán a z dorostu přišel Tomáš Smutný. Řady tvaroženských fotbalistů se rozšířily ještě o Jaroslava Kubína, který přišel na hostování. Hlavním trenérem zůstává pan Ladislav Kaluža.
Cílem mužstva je zapracovat do svých řad nově příchozí hráče, rozšířit tak hráčskou základnu a vylepšit umístění v tabulce oproti předchozí sezoně.
Závěrem patří poděkování TJ Sokol a Zastupitelstvu obce Tvarožná, bez jejichž pomoci a podpory by oddíl kopané existoval jen s velkými obtížemi. Poděkování patří i těm, kteří ve svém volném čase zajišťují provoz a údržbu celého areálu fotbalového hřiště nebo se jiným způsobem podílejí na chodu kopané.

Přejme tedy fotbalu ve Tvarožné mnoho dalších úspěšných roků, spokojené diváky a nezapomenutelné fotbalové okamžiky.

Za oddíl kopané
Ing. Petr Kozák

Tělovýchovná jednota SOKOL

Tělovýchovná jednota SOKOL Tvarožná navazuje na tradice tělocvičné jednoty Sokol založené ve Tvarožné v roce 1910. Téměř století je dlouhá doba na to, aby vše fungovalo soustavně a bez problémů. Historické události procházely i Tvarožnou a činnost zájmových spolků byla vždy jejich odrazem. Pro nás je však důležité, že do dnešního dne přetrvala tato organizace s potřebným sportovním zázemím i s dostatečným množstvím dobrovolných cvičitelů, funkcionářů a samozřejmě i cvičenců.

Ve spolupráci s obecním zastupitelstvem i vedením ZŠ se tělovýchovné jednotě daří udržovat v obci čilý sportovní život.

Dnes má TJ Sokol Tvarožná k dispozici velkou tělocvičnu ve víceúčelovém společenském domě KOSMÁK a travnaté fotbalové hřiště s potřebným technickým zázemím. V období od října do května se v tělocvičně sportuje denně od 16:00 do pozdních večerních hodin. Především k letním kulturním akcím a v zimě k bruslení bývá využívána také větší asfaltová plocha v přírodním amfiteátru u společenského domu. Všechny sportovní plochy využívají i ostatní spolky a organizace k pořádání různých sportovních a kulturních akcí. Budovu SD Kosmák, kterou TJ Sokol vlastní, se jí daří udržovat v dobrém stavu také díky vydatné finanční pomoci z obecní pokladny.

Oddíly TJ Sokol Tvarožná:

 • kopaná
 • oddíl sportu pro všechny (cvičení rodičů s dětmi, předškolní děti, žáci, žákyně, ženy)
 • stolní tenis
 • florbal
 • futsal
 • volejbal
 • košíková
 • aerobic

Téměř všechny oddíly se účastní pravidelných soutěží a turnajů.

TJ Sokol se samozřejmě aktivně podílí na organizování sportovních i kulturních akcí v obci.

Pravidelné sportovní akce pro děti a mládež jsou:

 • Místní přebor v lehké atletice (květen)
 • Tvaroženská olympiáda (srpen)
 • Předvánoční sportování (prosinec)

TJ Sokol Tvarožná pořádá i tyto kulturní akce:

 • Sokolský ples
 • Dětský maškarní ples
 • 3 předpouťové akce - koncert (některé hudební skupiny), posezení (při trampské či folkové hudbě) a pouťovou disco-zábavu.

Můžeme ovšem připočítat i nepravidelné kulturní akce: Ženáčské hody či Silvestrovskou zábavu, jejichž uskutečnění je podmíněno momentálním nadšením organizátorů a příznivou atmosférou v obci.

A co říci na závěr? Snad jen – SPORTU ZDAR!!!