Osvobození obce v roce 1945

V jarních měsících roku 1945 pokračovala sovětská armáda v mohutných válečných operacích ve střední Evropě.
Byla osvobozena značná část Slovenska a boje se blížily k hranicím Moravy.
K zabezpečení útoku na Vídeň uskutečnilo pravé křídlo 2. ukrajinského frontu Bratislavsko-brněnskou operaci ve směru Malacky-Hodonín-Brno.
Po osvobození Brna měl útok dále pokračovat na Vyškov-Prostějov-Olomouc.
Přibližující se fronta se ve Tvarožné projevila nástupem 23 mladých chlapců na zákopové práce na východní Moravě a západním Slovensku.
Ve druhé polovině února museli všichni práce schopní muži, kteří nebyli zaměstnáni v průmyslu, kopat zákopy v okolí obce, hlavně však na Santonu a u komunikací, vedoucích do sousedních obcí.
Prostor Moravy byl obsazen německou 1. tankovou armádou pod velením polního maršála Schörnera.
Němci měli na jižní Moravě 200 000 mužů, 120 tanků a 2150 děl proti 352 000 mužům, 246 tankům a 6160 dělům 2. ukrajinského frontu pod velením maršála R. J. Malinovského.
Blížící frontu signalizovaly kolony Němců a Maďarů, které ustupovaly přes Tvarožnou do lesů Drahanské vrchoviny.
Na tvaroženské návsi byla zřízena opravna obrněných vozidel a automobilů.
Sovětská armáda zaujala výchozí postavení k útoku na Brno v prostoru Křepice-Šitbořice-Těšany.
Sovětské jednotky provedly 18. dubna průzkum bojem a dostaly se až k Ústřednímu hřbitovu v Brně. Pak se stáhly do prostoru Popůvky-Troubsko-Střelice.
Úkolem bylo překročit státní silnici Brno-Olomouc. 23. dubna započala dělostřelecká a letecká příprava útoku ve směru na Ořechov.
Začaly těžké boje. Část obyvatelstva z Tvarožné našla úkryt v lesích severně od obce.
Při sovětských náletech na nepřátelská postavení ve Tvarožné vyhořely dva domy a dvě hospodářská stavení.
24. dubna kolem 22 hodiny přešla sovětská vojska silnici Brno-Olomouc a obsadila Santon.
V obci došlo k tankovému souboji. Bojovalo se i u kostela. Sovětští vojáci útočili ve východní části obce a pronásledovali nepřítele ve směru na Sivice.
Tvarožná byla osvobozena 25. dubna 1945 asi jednu hodinu po půlnoci.
Během bojů vyhořely domy č. 71 a č. 212. V domě č. 15 zahynul při dělostřeleckém ostřelování jediný civilní občan Jochman z Brna. V obci padlo 21 sovětských vojáků,  kteří zde byli pohřbeni. Na návsi zůstalo zničené německé samohybné dělo.
Po osvobození Brna (26. 4. 1945) byl v obci ve dnech 27. a 28. dubna umístěn štáb 9. gardového mechanizovaného sboru 6. gardové tankové brigády pod velením generálporučíka M. V. Volkova.
Počátkem května sovětské jednotky vystřídala 1. rumunská armáda. Tvarožná se stala součástí operačního prostoru 4. rumunského armádního sboru pod velením divizního generála Filipa Agricoli.
V bojích severně od obce padli čtyři rumunští vojáci a byli ve Tvarožné pohřbeni.

Podrobnější informace v knize 700 let Tvarožné u Brna, příspěvek Vlastimila Schildbergera Osvobození obce Tvarožná v roce 1945, str. 95–99.

František Kopecký