Panský dvůr

Panský dvůr v obci patřil líšeňské vrchnosti. Jak dokladují zápisy byl dobrodiním i prokletím pro naše předky, kteří na polích líšeňského statku, dislokovaného do Tvarožné, museli robotovat.
Do dnešních dnů se s pozůstatky panského dvora ve Tvarožné setkáváme. Díky jeho rozlehlosti mohly být postaveny po I. světové válce dvě společensky významné budovy – Sokolovna a Orlovna, oficiálně s názvem Spolkový dům Kosmák.
Ještě dnes si můžeme učinit představu o jeho velikosti. Krásná hřiště i parčík vedle bývalé správní budovy vytvářejí jedinečnou oázu zeleně uprostřed obce. Z tehdejších hospodářských budov dvora se zachovala v původní podobě jenom malá část – nároží mlatu za humny, které dnes patří rodině Müllerů, a část mlatu v části Za dvorem, která patří rodině Aloise Mazla. Zbývající objekty byly přestavěny na rodinné domy a usedlosti. Posledním, ale nejvýznamnějším objektem je správní budova statku (dvora), kde je dnes Klub důchodců a několik firem v pronájmu. Parcelace pozemků tohoto panství byla událostí dějinného významu. O této události je psáno již v první publikaci o Tvarožné z r. 1988.


PRAMENY:
Tvarožná, Santon a bitva tří císařů, František Gale, František Kopecký, vydala obec Tvarožná v roce 1998.