Tvarožná v letech 1945–1988

Po osvobození obce vznikl v obci 1. května 1945 Místní národní výbor. Předsedou byl zvolen člen KSČ Metoděj Omasta. Po KSČ se v obci ustavily i místní organizace strany lidové sociálně demokratické.
Byly likvidovány válečné škody, obnovena dodávka elektrického proudu a autobusová doprava do Brna.
9. září 1945 byla slavnostně otevřena měšťanská škola. Na čelní zdi Místního národního výboru byla odhalena pamětní deska starostovi Stanislavu Veselému, který byl umučen nacisty 13. dubna 1945.
Po volbách v květnu 1946 se předsedou Místního národního výboru stal Jaroslav Klimeš.
Po únoru 1948 nastaly změny i ve Tvarožné. KSČ zůstala jedinou stranou v obci. V květnových volbách byla podána jednotná kandidátní listina Národní fronty. Akční výbory „očišťovaly“ Sokol, Orel, Sportovní klub, Spořitelní a záloženský spolek, spolkový dům Kosmák, Jednotný svaz českých zemědělců, lidovou stranu, sociálně demokratickou stranu i majitele honebních lístků.
Začala socializace venkova. V sociálně ekonomické struktuře Tvarožné byl nejdůležitější proces združstevňování.
10. prosince 1949 se uskutečnila reorganizace MNV. Dosavadní předseda MNV Jaroslav Klimeš se vzdal funkce a místo něj byl zvolen dělník Václav Kosík. Reorganizace MNV v roce 1950 přinesla zvýšení počtu členů z 18 na 24.
28. dubna 1953 se předsedou MNV stal Antonín Daněk.
Jako první byl vybudován místní rozhlas, byla upravena náves a zřízena družstevní prádelna. Koncem roku 1948 byl schválen dlouhodobý plán výstavby obce. Něco se dařilo, jiné akce byly odsunuty. Vedení matrik bylo odňato farním úřadům a 1. ledna 1950 byl zřízen matriční úřad pro Tvarožnou, Velatice, Horákov a Mokrou. Pro obřady byla otevřena obřadní síň.
V padesátých letech byla postavena požární zbrojnice a v roce 1956 dostali požárníci auto. Byla zřízena školní jídelna a v roce 1950 byla otevřena mateřská škola a žňový útulek pro děti.
V roce 1949 začala socializace obchodu a služeb, která vrcholila v roce 1953.
V obci byla zřízena poradna pro matky a děti a lékařská stanice. Místo zrušených spolků vznikaly nové organizace jako součást Národní fronty.
Združstevňování začalo v roce 1948, kdy v obci vzniklo strojní družstvo. Přípravný výbor pro založení JZD se poprvé sešel 8. srpna 1950. Dlouhý a složitý vývoj s mnoha zvraty vyvrcholil 26. srpna 1957, kdy se do družstva přihlásila většina rodin v obci. JZD se tak v roce 1958 stalo družstvem většinovým.
Budovala se dešťová kanalizace a rozšířen byl vodovod. V areálu JZD byly budovány drůbežárny, kravíny, teletníky a vepříny.
Opravovaly se vozovky a budovy v obci. Na návsi postavili občané v roce 1974 v akci „Z“ novou samoobsluhu, u hřiště pro kopanou nové kabiny. Započala plynofikace obce. Vznikaly inženýrské sítě v nových ulicích.
V roce 1979 došlo ke změně rázu krajiny budováním nové křižovatky a nadjezdu nad dálnicí u Rohlenky.
O dva roky později byly dokončeny inženýrské sítě na Sivické ulici a za další rok na ulici Velatické.
Vedle Základní školy byla zásluhou tisíců brigádnických hodin vybudována nová Mateřská školka.
Slavnostní otevření se konalo v roce 1987.

Pro zájemce o podrobnější informace o tomto období uvádím prameny: 700 let Tvarožné u Brna v kapitolách: Jan Janák, Na cestě k dnešku; František Gale, Současnost obce a její zvelebování; Antonín Daněk, Budovatelská činnost ve Tvarožné od roku 1927.

František Kopecký