Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tvarožná