Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství