Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství