Bitva u Slavkova a Morava v letech 1805–1806

Bitva u Slavkova a Morava v letech 1805–1806

kdy její obyvatelé byli sužováni pohyby vojsk, souvisejícími s bitvou u Slavkova, která ovlivnila dějiny tehdejší Evropy.

Na stránkách této knihy se vydáte krajem Bitvy tří císařů, jejíž význam daleko přesahuje hranice regionu a promlouvá k nám i po dvou staletích. Autor s pečlivostí obrozeneckého sběratele shromáždil množství mnohdy obtížně dostupných pramenů a sestavil z nich poutavou mozaiku tehdejších válečných událostí, jak je zaznamenali očití svědkové.

Kniha již není dostupná.