Kniha VLADIMÍR DRÁPAL

Vladimír Drápal

Kniha byla vydána u příležitosti nadcházejícího jubilea tvaroženského rodáka, akademického malíře, grafika a sochaře doc. Vladimíra Drápala (*28. 10. 1921). Na vydání se podílely Nadace Universitas a Akademické nakladatelství CERM v Brně, za podpory Obce Tvarožná a Společnosti pro podporu univerzitních aktivit. Editorem publikace je Jaroslav Malina, profesor Masarykovy univerzity. Poprvé byla kniha uvedena v Brně, společně s výstavou soch a obrazů Vladimíra Drápala, dne 16. prosince 2010 v prostorách Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve Tvarožné byla slavnostně uvedena dne 15. dubna 2011, zásluhou dlouholetého kronikáře obce, spoluautora publikace a především dlouholetého umělcova přítele Ing. Františka Galeho (*29. 1. 1943, +3. 9. 2011). Dalšími autory této knihy jsou výtvarnice Naděžda Hanáková-Kubínská, historička umění Milada Hlaváčková, historik umění Jiří Hlušička a František Kopecký, starosta obce Tvarožná v letech 1990–2010. Kniha obsahuje textovou i bohatou obrazovou část.

Kniha již není na OÚ dostupná.