Okupace, perzekuce, osvobození – Tvarožná a okolí 1939–1945

Obec Tvarožná vydala k 70. výročí osvobození od německé okupace novou knihu s názvem „Okupace, perzekuce, osvobození“. Jejím autorem je kronikář a člen Klubu autorů literatury faktu ČR František Kopecký. Publikace informuje o dění v obcích, odbojářích a konci II. světové války ve Tvarožné, Blažovicích, Velaticích, Horákově a v Mokré a dílčím způsobem i v Sivicích, Jiříkovicích, Praci a ve Šlapanicích. Proto podtitul „Tvarožná a okolí“. Autor čerpá z obecních kronik, vzpomínek pamětníků a z tématické literatury, týkající se okresu Brno-venkov.

Stručně se zmiňuje o počátku války, okupaci a o situaci v obcích tvaroženské farnosti před osvobozením v dubnu roku 1945. Rekapituluje boje o obec a okolí informuje, které sovětské, rumunské a německé jednotky tady bojovaly. Píše se v ní o bombardování, vzniklých škodách na majetku občanů a obcí, popisuje zranění občanů a okolnosti, za kterých k nim došlo. Připomíná důležitost poslechu českého rozhlasového vysílání z ciziny pro občany okupované republiky.

Předkládá informace o „černém mletí“ ve mlýnech ve Tvarožné, Sivicích, Velaticích a v Jiříkovicích. Komentuje události před osvobozením farnosti i po něm a zdůrazňuje statečnost vojáků Rudé armády i povinnosti osvobozených.

Informuje o umučených odbojářích z obcí tvaroženské farnosti. Opomenuty nejsou ani osudy dalších vězněných občanů z Tvarožné, Blažovic, Velatic, Horákova a z Mokré. Stručně připomíná hlavní koncentrační tábory, ve kterých odpůrci fašistů trpěli. K vyčerpávajícímu popisu situace přispívají i důležitá hlášení četnické stanice ve Tvarožné, uložená v Archívu bezpečnostních složek.

Přibližuje pohled na dobu osvobození ze strany správce farnosti uveřejněním článků z časopisu Z tvaroženské farnosti. Součástí publikace je i rekapitulace nešťastných smrtelných zranění civilních osob a popis poškození a oprav kostela sv. Mikuláše.

Důležitými kapitolami jsou vzpomínky několika pamětníků a seznamy padlých vojáků včetně jejich postupného upřesňování i odstraňování rozporů v jejich seznamech.

Je připomenuta likvidace válečných škod a popsán postup exhumací padlých ruských a rumunských vojáků. Nechybí ani lokalizace pamětních desek a pomníků.

Cílem publikace je přiblížení života našich předků v tomto nelehkém období a předání nezkreslených historických údajů starším občanům i mladé generaci.

Kniha je k NAHLÉDNUTÍ na OÚ Tvarožná, již nelze zakoupit. (Cena 120 Kč.)