Případy (nejen) tvaroženských četníků

                                            Obsahem knihy je popis běžné činnosti vesnických četníků. Působili v obvodu u silnice Brno - Olomouc v období 1921 - 1945. Nedílnou součástí jsou další příběhy z Brněnska, Bučovicka, Slavkovska a Vyškovska.

Autor v ní píše o krádežích, vraždách, sebevraždách, hazardních hrách, dopravních nehodách a mnoha dalších skutečných a většinou smutných událostech. Informace o popisovaných případech čerpal v Okresním archivu Brno-venkov, v Okresním archivu Vyškov, v Moravském zemském archivu, v Moravské zemské knihovně, v archivu bezpečnostních složek, v četnických kalendářích i obecních kronikách.

V závěru knihy nechybí informace o dění ve Tvarožné, Velaticích, Horákově a v Mokré v letech 1945 - 1949, tedy o událostech řešených už pod názvem Sbor národní bezpečnosti. Přílohy tvoří množství fotografií, archivních materiálů, ukázky z četnických zápisků, novin a četnických kalendářů. 

Autorovým cílem je přispět k pochopení nelehké práce prvorepublikových strážců pořádku a bezpečnosti a nahlédnout do jejich životů. Najdete zde řadu hořkých a truchlivých příběhů, které Vás snad svým obsahem zaujmou.

Kniha je k zakoupení na OÚ Tvarožná, cena 300 Kč.