SANTON Příroda a historie

V sobotu 4. října 2008 byla občanům Tvarožné a mnohým hostům představena nová kniha, vydaná obcí Tvarožná k 720. výročí první písemné zmínky.
Publikace má čtrnáct kapitol. Kapitolu o botanice napsal Ing. Jindřich Šmiták. Kapitolu o fauně Santonu Doc. RNDr. Karel Hudec Dr. Sc. spolu s Ing. Zdeňkem Navrátilem.
O nejstarším osídlení na Santonu a v okolí s bohatými přílohami podrobně napsal Mgr. Petr Kos. Kapitoly o geologické charakteristice Santonu a Hrubé skály se ujali Mgr. Pavla Tomanová Petrová Ph.D., Mgr. Helena Gilíková a RNDr. Jan Čurda. Čtyři kapitoly napsal kronikář obce Ing. František Gale a pět kapitol František Kopecký. Jedna z nich je o bitvě u Slavkova s reprodukcemi map z knihy pplk. Emila Kalába Bitva u Slavkova. Kniha má množství kreseb, barevných i černobílých fotografií. Použity jsou i nové letecké fotografie tohoto území od ing. Jana Vondry.
Editorkou knihy, která má i anglické, francouzské a německé resumé, je Ing. Draga Kolářová. Kniha byla příznivě přijata 120 přítomnými v sále tvaroženské Sokolovny.
Kniha, která má více než 100 stran, je vydaná v nákladu 1000 kusů.

K zakoupení na OÚ Tvarožná, cena 200 Kč.