Těžké roky Velké války

Obec Tvarožná si letos mnoha akcemi připomíná 730. výročí první písemné zmínky. K tomuto výročí, ale také ke stému výročí ukončení I. světové války a vzniku samostatné Československé republiky, vydáváme knihu Františka Kopeckého „Těžké roky Velké války“.
Autor chce čtenáře informovat o dění v Blažovicích, Velaticích, Mokré, Horákově a Tvarožné v letech 1914–1918. Na svých 240 stránkách umožňuje kniha nahlédnout do života v obcích, do rodin dělníků, rolníků a řemeslníků. Ve vzpomínkách vojáků připomíná jejich utrpení v zákopech, v zajetí i to, jak chyběli svým nejbližším. Vychází ze zápisů v obecních, farních, školních a rodinných kronikách, kde pozorní kronikáři události zaznamenali. Jména vojáků doplňují údaje získané z matričních knih, z kartotéky padlých a z databáze legionářů Vojenského historického ústavu.
Kniha „Těžké roky Velké války“ dává čtenářům možnost, aby se prostřednictvím dobových fotografií podívali do tváří řady odvedených i padlých mužů a jejich rodinných příslušníků. Chce malým dílem přispět k pochopení tohoto smutného období našich dějin i historických změn, které po konci války nastaly.
Kniha je k zakoupení na obecním úřadě ve Tvarožné, cena 240 Kč .