Tvarožná, Santon a bitva tří císařů

Tvarožná, Santon a bitva tří císařů

Kniha připomíná výročí 710 let od první písemné zmínky o naší obci – Tvrožné. Vzpomene na dobu před deseti lety, kdy několik tvaroženských patriotů poprvé přišlo s iniciativou významné výročí – první písemnou zprávu o Tvarožné – veřejně připomenout a důstojně oslavit.

V roce 1998 si připomínáme již 710. výročí Tvarožné. Význam tehdejšího činu ohodnotí až příští generace. Pro ně i pro Vás je určena tato publikace, která s odstupem téměř deseti let doplňuje a zhodnocuje vše, co se v létech 1987–1988 započalo.

Cílem knihy je doplnit publikaci 700 let Tvarožné z roku 1988.

Na obecním úřadě ve Tvarožné je dostupný poslední výtisk, cena 150 Kč.