Blahákův kříž

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Na kamenném odstupňovaném soklu ukončeném čtvercovou deskou, zdobeném plochými výklenky zakončenými pseudogotickými lomenými oblouky, je vztyčen kamenný kříž s litinovým tělem Krista. Na čelní straně podstavce je nápis

POUTNÍČKU ZDE MÁLO STŮJ, RÁNY MOJE ROZVAŽUJ, RÁNY MOJE KYNOU,
LÉTA TVOJE HYNOU. PŘIJDE SMRT,
SOUD NASTANE, KAM SE DUŠE TVOJE DOSTANE.

na zadní straně

KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNOVALI MANŽELÉ JAN A FILOMENA BLAHÁKOVI Z TVAROŽNÉ.
L. P. 1908

Kříž je natřen bíle a modře, po obou stranách kříže je vysazena jedna mladá lípa.

Umístění:
U polní cesty z Hlinek k Vinohradům