Boží Muka nad Hlinkami

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Na čtvercové základně jednopatrová boží muka, členěná římsou. Nad kordonovou římsou v 1. patře čtyři čtvercové výklenky rovně zaklenuté. Stavba je ukončena stanovou stříškou, krytou bobrovkou, na vrcholu malý kříž. Pocházejí patrně z druhé pol. 18. stol., z doby před výstavbou císařské silnice. Boží muka, původně stojící u bývalé formanské cesty z Brna do Olomouce, byla v roce 1990 posunuta směrem k poli, neboť svah v jejich blízkosti byl nestabilní. Při této příležitosti byly do výklenků umístěny olejomalby na plechu s obrazy českých světců – sv. Václava, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Anežky a sv. Vojtěcha, od tvaroženského rodáka, výtvarníka doc. Vladimíra Drápala. V roce 2006 byla Boží muka opravena.

Umístění:
Nad křižovatkou polních cest severně od obce