Černý kříž u Velatic

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Kříž z černého leštěného mramoru na pískovcové základně a mramorovém soklu byl vysvěcen 5. května 1946. Byl pořízen na náklady farního úřadu ve Tvarožné za 18 300 Kč. Stojí na místě původního kříže, připomínajícího morovou epidemii v roce 1831. Na kříži je umístěno bronzové tělo Krista. Na přední straně soklu je nápis

CHVÁLA KRISTU L.P. 1946

na zadní straně

ČERNÝ MOR ROKU 1831, „HNĚDÝ“ MOR ROKU 1945,
PÁN OD NÁS ODVRÁTIL

Podstavec kříže byl natřen barvou. Při vlhnutí kamene dochází k odmrzání barvy. Na podstavci kříže jsou usazeny řasy a sinice, k jejich rozvoji dochází i ve spárách jednotlivých částí kříže. Zadní strana kříže byla doplněna amatérským nápisem – RUDÝ MOR 1945 – 1989

V blízkosti kříže se rozrůstají šípkové keře, u paty soklu rostou letničky. Třešňový sad je registrován jako významný krajinný prvek (VKP) U hrušek

Umístění:
V extenzivním třešňovém sadu severně od obce na pomezí polních tratí Nová pole a U hrušek