Daňkův kříž

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Na mramorové odstupňované základně s nápisem LP 1918 je umístěn mramorový sokl zakončený profilovanou římsou. Na něm je umístěn rovněž mramorový kříž s litinovou, zlatě natřenou plastikou Krista a tabulkou s nápisem INRI. Na soklu v mělkém výklenku zakončeném složeným obloukem je umístěna reliéfní hlava Panny Marie a nápis:

Tento svatý kříž jest věnován ke cti a slávě Boží a na památku Karla Daňka, který 13. července 1915 u Lvova zemřel v 41. roce věku svého a tam též pochován.
Vzdálen od nás odpočíváš v hrobě vyrván z kruhu milující rodiny. Vzpomínka naše zaletí vždy k Tobě až do naší smrtelné hodiny, když pak i mi život dokonáme u Boha navždy s Tebou se shledáme.

Umístění:
U silnice II/417 Brno - Slavkov