Jasan ztepilý na návsi

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) – mohutný jedinec rostoucí na návsi spolu s řadou dalších významných dřevin - převládá jírovec maďal, lípa malolistá a javor klen.

Umístění:
Na návsi