Kaple Panny Marie Sněžné

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Poutní kaple Panny Marie Sněžné postavená v roce 1832 na základech původní dřevěné kaple z roku 1700 (ta byla v roce 1786 odsvěcena a roku 1805 zbořena francouzskými vojáky při opevňování Santonu). Roku 1928 prošla velkou opravou. Při této příležitosti byl do báně pod křížem vložen časový záznam.
Jedná se o obdélníkovou stavbu zakončenou kněžištěm s nikou, se stanovou střechou, zakončenou nad vchodem malou dřevěnou věží s makovicí a křížem. Vstupní průčelí tvoří štítová zeď prolomená obloukovitě zaklenutým vchodem, nad kterým probíhá složená římsa. V bočních stěnách rovněž zakončených složenou římsou jsou umístěna dvě obloukovitě zaklenutá okna.
V roce 1986 tu byl proveden archeologický průzkum, při němž bylo odkryto základové zdivo původní kaple Panny Marie.
Roku 1999 byla při rekonstrukci kaple vyměněna báně z natřeného pozinkovaného plechu za měděnou a byla vybourána zazděná okna.

Umístění:
Vrchol kopce Santon