Kostel sv. Mikuláše

Vlastník: 
Římskokatolická farnost Tvarožná

Popis objektu:
Novogotický farní kostel sv. Mikuláše byl vystavěn v letech 1880–81 na místě původního kostela z I. pol. 14. stol. především zásluhou faráře Václava Kosmáka. Kostel postavil brněnský stavitel August Weiss podle projektu architekta Augusta Prokopa. Největší podíl nákladů na novostavbu uhradil majitel líšeňského panství hrabě Egbert Belcredi. Kostel byl požehnán 9. října 1881, vysvěcen však až v roce 1925.
Postupem času utrpěl kostel velké škody na zdivu a vlivem jílového podloží byla ohrožena celá jeho statika. Mezi lety 1967 a 1987 byl kostel průběžně opravován. Mezi zásadní úpravy patří odvodnění a vybudování kanalizace, úprava prostředí kolem kostela, vykopání studny, oprava krovu a trámů, nahrazení břidlicové krytiny měděným plechem a další. Poté byly zavěšeny dva nové zvony „Cyril“ a „Metoděj“, které doplnily starý, historicky cenný zvon „Mikuláš“ z původního kostela, pocházející asi z roku 1450. V dalším desetiletí došlo např. k obnově interiéru kostela a výměně kostelních lavic. V roce 1996 byla opravena věž. Při této příležitosti byly z báně vyňaty dokumenty zakladatelů a uloženy nové. Poslední větší úpravou na farním kostele byla instalace elektrických věžních hodin a osvětlení kostela.

Umístění:
Dominantní poloha v obci