Kříž na hřbitově

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Na složeném soklu z vápence ukončeném čtvercovou deskou je vztyčen rovněž vápencový kříž s litinovým zlaceným tělem Krista a tabulkou INRI. V soklu je v mělkém výklenku obloukovitě zakončeném umístěn už jen velmi obtížně čitelný nápis:

Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť také umřel, živ bude.
Jan 11,25
Odpočinutí lehké dejž jim ó Pane a světlo věčné ať jim svítí

Původně byl kříž umístěn v ose hřbitova, cca v 1/3, uprostřed cesty, přibližně na úrovni hrobu tvaroženských kněží. Při rozšiřování hřbitova byl přemístěn na stávající místo na úrovni objektu márnice. Kříž je umístěn v upravené travnaté ploše, po obou stranách roste jedna bříza. U kříže se konají pobožnosti, např. na svátek Všech Svatých.

Umístění:
Hřbitov