Kříž u polní cesty k lesu

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Na místě vandaly zničeného kříže byl 16. října 2004 vysvěcen kříž nový. Na betonovém soklu bez nápisu je vztyčen černý litinový kříž, zdobený stylizovanými paprsky, na němž visí tělo Krista natřené zlatou barvou. Pod ním v oválném rámečku zlaté barvy je nápis

CHVÁLA KRISTU

Patu kříže tvoří reliéf svatého Jana Evangelisty ve zdobném rámu. Kříž je umístěn u horní hrany travnaté meze, po obou stranách rostou ovocné dřeviny (jabloň a třešeň).

Umístění:
U polní cesty k lesu severně od obce