Náhrobek Ignáce Vincence Majera

Vlastník:
Římskokatolická farnost Tvarožná

Popis objektu:
Náhrobek buditelského tvaroženského faráře je umístěný v obvodové zdi původního místního hřbitova za kostelem sv. Mikuláše - jedná se o jediný dochovaný náhrobek. Mramorová deska byla opravena v roce 1998. Nápis na náhrobku:

ZDE ODPOČÍVÁ V PÁNU
VLASTENECKÝ FARÁŘ TVAROŽENSKÝ
P. IGNÁC VINCENC
MAJER
* 28. 11. 1792 V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ,
ZEMŘEL NÁHLE 15. 7. 1850
FARÁŘEM VE TVAROŽNÉ BYL 21.
R. R. I. P. 

Umístění:
U kostela sv. Mikuláše