Pamětní deska civilním obětem bitvy u Slavkova

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Pamětní deska z leštěné žuly na betonovém soklu s nápisem

NA PAMÁTKU OBĚTEM
BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ
2. 12. 1805

a dvěma zkříženými šavlemi byla v roce 1993 umístěna vlevo od pomníku padlým na návsi.

Umístění:
Náves