Pamětní deska Masarykovy aleje

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Pamětní deska označující významnou alej severně od obce. Alej, která původně nesla jméno Františka Josefa I., byla vysázena v roce 1908 u příležitosti 60. výročí jeho nástupu na trůn. Po vzniku československého státu byla přejmenována na Masarykovu alej. Původně byla tvořena hrušněmi a třešněmi, postupně byla a je obnovována v obdobném sortimentu. Stáří stromů je tudíž různé, není ani vyloučeno, že některé hrušně pocházejí z původních výsadeb. Původní pamětní deska, umístěná na začátek aleje v roce 1928, byla v době protektorátu zničena. Znovu byla obnovena na stejném místě v roce 1999. Pomník je tvořen betonovým soklem, na kterém je položena deska z černého leštěného mramoru s nápisem

MASARYKOVA ALEJ
OBCÍ TVAROŽNÁ OBNOVENO K 28.10.1999

Po každé straně desky je vysazeno po jedné lípě.

Umístění:
Podél polní cesty severně od obce