Pamětní deska osvoboditelům obce

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Pamětní deska z leštěné žuly byla v roce 1945 umístěna v trávníku u pomníku padlým v I. světové válce. Na pravé straně byl vytesán nápis

DNE 24. DUBNA 1945
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ
NAŠÍ OBCE PADLI TITO
RUDOARMĚJCI
A DALŠÍ NEZNÁMÍ
HRDINOVÉ

a rudá hvězda nad zkříženými sovětskými prapory a samopalem pod nimi. Na levé straně jsou jména 24 padlých rudoarmějců. Při instalaci pamětní desky obětem bitvy u Slavkova byla deska přenesena na betonový sokl a instalována vpravo od pomníku padlým. Roku 2005, u příležitosti 60. výročí ukončení II. světové války, byla na desku doplněna jména tří padlých příslušníku rumunské armády a jeden z praporů byl změněn na prapor rumunský. V této podobě byla deska odhalena za přítomnosti rumunského velvyslance Gheorge Tinci.

Umístění:
Náves