Pomník padlým v Bitvě tří císařů

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Drobný mramorový pomník ve tvaru stylizovaného kříže se stříškou a girlandou růží. V centru je umístěna bronzová hlava Krista, obkroužená nápisem

BLAHOSLAVENÍ, KTEŘÍ V PÁNU UMÍRAJÍ

Ve spodní části kříže jsou vytesány zkřížené šavle a datum 2. 12. 1805 Pomník padlým v Bitvě tří císařů sem byl umístěn 28. listopadu 1987. Kolem pomníku jsou vysázeny šeříky a letničky.

Umístění:
U cesty na jihovýchodním úbočí Santonu