Rostlý kříž na Santonu

Popis objektu:
V kmeni uschlého akátového stromu, který byl ponechán stojící, byl vyřezán kříž. Dílo zhotovil ing. Petr Svoboda ze Šlapanic.

Umístění:
U cesty k větrnému mlýnu