Santon

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Vrcholová skalnatá step na kulmských slepencích (výměra 0,39 ha) s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Vyhláškou bylo stanoveno i poměrně rozsáhlé ochranné pásmo o rozloze cca 5 ha, zahrnující navazující lesní porost. Na Santon navazuje skalnatá step Hrubá skála, rovněž botanicky významná lokalita.

Umístění:
Jihozápadně od zastavěného území obce, západně od silnice Rohlenka - Tvarožná

Legislativní ochrana:
Vyhlášená přírodní památka (PP)