Svatý Jan Nepomucký

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. od neznámého autora původně stávala na jiném místě na návsi. V roce 1937 byla přenesena do farské zahrady a nahrazena novou sochou světce od brněnského sochaře Františka Fabiánka.
Nová socha byla vytvořena z nekvalitního materiálu a postupem času se rozpadla. Na Fabiánkův podstavec byla proto vrácena socha původní.
Na hranolovém podstavci s jednoduchou římsovou deskou stojí postava světce bez pokrývky hlavy v kontrapostu. V pravé vztyčené ruce drží zlacený dvojitý kříž, v levé biret. Kolem hlavy má pět zlacených hvězd. U nohou mu stojí andílek, držící si prst na ústech jako symbol mlčenlivosti, který v pravé ruce nese knihu.
V roce 2002 byla socha opravena restaurátorem Františkem Pavúčkem z Pavlova.
Socha je umístěna v kované ohrádce ve velké travnaté ploše na návsi, v jejím sousedství roste jírovec.

Umístění:
Náves