Tužínův kříž

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Kříž z bílého kamene vztyčený na složeném soklu shora ukončeném odstupňovanou římsou. Tělo Krista litinové, natřené zlatou barvou. Na vrcholu kříže nápis INRI. Na soklu v profilovaném rámečku nápis

Nechtež dítek přijíti ke mně a nebraňte jim,
nebo takových jest království Boží.
Sv. Marek 10,14

Věnováno památce zemř. školních dítek Filumeny a Ignáce Tužinových.
1893

Kříž zbudovali r. 1893 na památku svých dětí, zesnulých pravděpodobně na následky infekčního onemocnění, manželé Tužínovi. Původně stál kříž před budovou základní školy, později byl přemístěn na hřbitov, po roce 1989 byl přesunut na své současné místo. Nachází se v ploše veřejné zeleně, v jeho sousedství roste lípa.

Umístění:
U mateřské školy