Tvaroženské Venuše

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Bronzové plastiky tří stylizovaných ženských postav na betonových soklech jsou dílem výtvarníka doc. Vladimíra Drápala. Obec tímto vyjádřila dík svému rodákovi za celoživotní dílo a výtvarně umocnila centrální prostor obce – výjimečně upravenou náves s výsadbami mohutných jírovců, lip, javorů a výtvarnými díly. Sochy byla odhaleny u příležitosti státního svátku – Dne vzniku samostatného českého státu 28.10.2003.

Odlití bronzových soch provedla podkrkonošská umělecká slévárna v Horní Kalné. Při instalaci soch byla do jedné z nich vložena zapečetěná schránka s dobovými dokumenty a katalogy autorových děl.

Umístění:
Na návsi