U hrušek

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Zbytek ovocného sadu s křovinatým lemem (trnka pichlavá, růže trnitá, ptačí zob obecný) a lípou u kamenného kříže, výslunná mez podél polní cesty. Na mezi údajně hodnotné bylinné patro s koniklecem velkokvětým V roce 2007 zjištěno výrazné odorání meze, koniklec nezjištěn.

Umístění:
Severně od zastavěného území obce v trati U hrušek, severozápadně od Masarykovy aleje.

Legislativní ochrana:
Registrovaný VKP