Větrný mlýn

Vlastník:
Ing. Milan Sukeník

Popis objektu:
Původní dřevěný mlýn německého typu je doložen k roku 1870 ( I. vojenském mapování o sto let dříve mlýn na Santonu nezachycuje). Mezi lety 1890 a 1900 byla k mlýnu přistavena nová zděná dvoupatrová budova, na níž byla instalována Halladayova větrná turbína. Po skončení I. světové války vznikla další přístavba, tentokrát třípatrové budovy, jejíž součástí bylo dynamo na výrobu elektrické energie. Turbínu později nahradil benzínový a poté plynový motor. Provoz ve mlýně skončil v roce 1950. Dnes již účel stavby naznačuje pouze tvar budovy. V podkroví zůstaly dochovány zbytky původního technického vybavení.

Umístění:
Na jižním svahu Santonu