Vinohrady

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Vysychavá stráň jižní expozice na geologickém podkladu kulmských slepenců s ekologicky hodnotnými ladními křovinatými a bylinnými společenstvy vklíněná mezi maloplošně obhospodařovanými zahradami a sady. V dřevinném patře převládají zplanělé peckoviny, růže trnitá, ptačí zob obecný, svída krvavá, trnka pichlavá.

Umístění:
Západně od zastavěného území obce v trati Vinohrady

Legislativní ochrana:
Registrovaný VKP