VKP Santon – Hrubá skála

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
VKP Santon (část vymezené lokality mimo území přírodní památky a partií, které jsou součástí významných krajinných prvků ze zákona – výměra 9,5 ha). Registrovaný k ochraně ekologicky i esteticky hodnotného celku kopce Santonu s Hrubou skálou a areálem bývalého větrného mlýna a části dna údolí Tvaroženského potoka s vodním tokem, revitalizovanou vodní nádrží a navazujícími různorodými společenstvy.

Umístění:
Jihozápadně od zastavěného území obce, západně od silnice Rohlenka - Tvarožná

Legislativní ochrana:
Registrovaný VKP