Vstupní brána na hřbitov

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Nová vstupní brána na místní hřbitov byla zbudována podle původních plánů z roku 1946 a předána do užívání o pouti v srpnu 1994. Realizační dokumentaci podle návrhu architekta Klimeše vypracoval stavitel Josef Daněk z Blažovic. Brána z hladkého litého betonu svým lomeným vstupním obloukem zdobeným reliéfy a zakončeným křížem, doplněným bočními vstupy krytými plochou střechou evokuje reminiscenci na gotický kostel. Při pravé straně vstupní brány je na hřbitovní zdi instalována pamětní deska pplk. Kalába.

Umístění:
Hřbitov