Zbytky polního opevnění z bitvy u Slavkova

Vlastník:
Obec Tvarožná

Popis objektu:
Pozůstatky zákopů vybudovaných francouzskými vojáky při opevňování Santonu v roce 1805. Svah pokrývají travinné porosty se solitéry a skupinami dřevin.
V roce 1986 byl na Santonu proveden archeologický průzkum, který probíhal i v těchto místech. Nalezené artefakty byly předány slavkovskému muzeu. Lokalita je součástí Přírodní památky Santon.

Umístění:
Jihovýchodní svahy kopce Santon