Austerlitz 2019

Vzpomínkové akce – 214. výročí bitvy tří císařů

214. výročí bitvy u Slavkova - Austerlitz 2019 (29. 11. - 1. 12. 2019)

Zveme Vás na vzpomínkové akce u příležitosti 214. výročí bitvy tří císařů.

Hlavní události ve Tvarožné a nejbližším okolí se konají v sobotu 30. listopadu:

07:30 hod - Žuráň - Slavkovské slunce, přehlídka francouzské armády

09:00 hod - Tvarožná - nástup koaliční armády

10:30-12:00 hod - Tvarožná, Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva

14:00-15:30 hod - Tvarožná, Santon, bojiště - rekonstrukce bitvy tří císařů

Po celý den - Tvarožná, dobový jarmark, vojenské ležení, diorama (v budově Obecního úřadu)

Další události v okolních obcích - viz přílohy a podrobný program: 

https://www.tvarozna.cz/default/leve-menu/austerlitz/austerlitz-2019

Obec Tvarožná bude pro automobilový provoz (s výjimkou autobusů) uzavřena v sobotu 30.11.2019 v době od 10 do 17 hodin.
Jízdní řád autobusů zůstane beze změny. Autobusové spoje budou v uvedené době přes Tvarožnou projíždět okolo kostela a kulturního domu se zastávkou na návsi.

Poslední spoj ze zastávky Tvarožná do Brna odjede dne 30.11.2019 v 10:23 hod, poslední spoj ze zastávky Tvarožná do Pozořic odjede v 10:04 hod. Po skončení rekonstrukce bitvy první spoj ze zastávky Tvarožná do Brna odjede v 17:23 hod, první spoj ze zastávky Tvarožná do Pozořic odjede v 17:04 hod.
 

Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběhne na slavkovském bojišti ve dnech 29. listopadu–1. prosince 2019. Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon (14:00) u obce Tvarožná, za účasti cca 1000 vojáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle míru u obce Prace, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů (12:00).

Akci připravují v rámci Projektu Austerlitz Středoevropská napoleonská společnost, Austerlitz z.s., spolu s  obcemi Tvarožná a Práce. Akci finančně dlouhodobě podporuje Jihomoravský kraj. Záštitu nad akcí převzala ministryně pro místní rozvoj ČR, paní Klára Dostálová. Partnerem akce je CzechTourism.

Mezi dalšími body programu proběhnou v pátek 29. listopadu v 17:30 na Žuráni „jiříkovické ohně“ připomínající událost z 1. prosince 1805. Vojenská ležení budou po celý víkend na Staré poště pozořické, v Křenovicích, Tvarožné, Zbýšově, a na dalších místech. Většina francouzských jednotek bude ubytována v Pozořicích, odkud v sobotu ráno vyrazí do Tvarožné, kde bude také rozloženo jádro rakouské a ruské armády.

U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Scénář bitevní ukázky, která proběhne v sobotu 30. listopadu 2019 od 14 hodin pod Santonem u Tvarožné, bude pokračováním ukázky z roku 2018: poté, kdy jednotky Legrandovy divize i Davoutova sboru vyklidily Telnici a ustoupily před přesilou 1. kolony ruské armády a rakouského Kienmayerova sboru, a poté, kdy na Prateckých výšinách dvě divize Soultova sboru a francouzské zálohy porazily 4. kolonu a ruskou císařskou gardu, jsou u Telnice koaliční jednotky napadeny z týlu a bitva končí jejich porážkou a chaotickým ústupem směrem na Hodonín.

Austerlitz 2019 je vrcholnou akcí sezóny, během níž probíhají především akce věnované 210. výročí událostí roku 1809 (Sacile, Wagram, Znojmo) nebo 220. výročí Bonapartova tažení do Sýrie.

Císaře Francouzů a krále Itálie Napoleona I. bude představovat pan Mark Schneider z Williamsburgu ve Virginii (USA), který byl Napoleonem akcí Austerlitz 2005, 2007, 2008, a 2011, a 2013-2018.

PROGRAM

Pátek, 29. listopadu 2019

17:30 Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí

Sobota, 30. listopadu 2019

07:30 Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek

09:00 Tvarožná, nástup koaliční armády

10:30 – 12:00 Tvarožná, Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva

14:00-15:30 Tvarožná, Santon, bojiště - rekonstrukce bitvy tří císařů

Neděle, 1. prosince 2019

12:00 Pietní akt na Mohyle míru

Změna programu vyhrazena; bude doplňován.

Vstup volný.

Předprodej vstupenek na VIP tribunu v síti Ticketstream (https://www.ticketstream.cz/akce/austerlitz-2019-rekonstrukce-bitvy-u-slavkova-125085).

Zdroj, informace: https://www.austerlitz.org/cz/category/projekt-austerlitz/vyroci-bitvy-u-slavkova/ 

Více informací o události: https://www.1805.cz/