Provozní doba sběrného střediska

DEN DATUM HODINA
středa 23. 11. 2022 15.00-17.00 hod.
středa 30. 11. 2022 15.00-17.00 hod.
středa 7. 12.  2022 15.00-17.00 hod.
sobota 17. 12. 2022 09.00-11.00 hod.
středa 21. 12. 2022 15.00-17.00 hod.
středa 4. 1. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 14. 1. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 18. 1. 2023 15.00-17.00 hod. 
sobota 28. 1. 2023 09.00-11.00 hod.

Otevírací doba sběrného dvora:
liché týdny: středa 15 - 18 hodin (v zimním období 15 - 17 hodin)
sudé týdny: sobota 9 - 11 hodin
Mimo tuto dobu je možné odpad ve sběrném dvoře uložit i v jinou dobu po předchozí domluvě s pracovníkem technické skupiny (tel. 724 382 973).

Žádáme občany, aby nevozili odpad a nevytvářeli skládku u obratiště za Novou ulicí. Jakékoliv uložení materiálu, i dočasné, v tomto prostoru podléhá předchozímu souhlasu obce.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. Jedná se především o skříně, postele a sedačky.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Od roku 2022 je v provozu systém třídění odpadu prostřednictvím žlutých a modrých nádob (na plasty a papír) pro každou domácnost. Nádoby jsou vyváženy dle stanoveného harmonogramu. K odvozu prosím připravujte vždy jen dostatečně zaplněné nádoby.

Pravidla ukládání odpadu, ceník: https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125