Provozní doba sběrného střediska

DEN DATUM HODINA
středa 17. 7. 2024  15.00-18.00 hod.
sobota 20. 7. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 24. 7. 2024 15.00-18.00 hod.
sobota 27. 7. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 31. 7. 2024 15.00-18.00 hod.
sobota 3. 8. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 7. 8. 2024 15.00-18.00 hod.
středa 14. 8. 2024 15.00-18.00 hod.
sobota 17. 8. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 21. 8. 2024 15.00-18.00 hod.
sobota 24. 8. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 28. 8. 2024 15.00-18.00 hod.
sobota 31. 8. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 4. 9. 2024 15.00-18.00 hod.
sobota 7. 9. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 11. 9. 2024 15.00-18.00 hod.
sobota 14. 9. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 18. 9. 2024 15.00-18.00 hod.
sobota 21. 9. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 25. 9. 2024 15.00-18.00 hod.

Otevírací doba sběrného dvora:
středa 15 - 18 hod (v zimním období 15 - 17 hod)
sobota 9 - 11 hod

Změna provozní doby vyhrazena.
Mimo tuto dobu je možné odpad ve sběrném dvoře uložit po předchozí domluvě s pracovníkem technické skupiny (tel. 724 382 973).

Žádáme občany, aby nevyváželi odpad do prostoru za Novou ulicí. 

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. Jedná se především o skříně, postele a sedačky.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

V obci je v provozu systém třídění odpadu prostřednictvím žlutých a modrých nádob (na plasty a papír) pro každou domácnost. Nádoby je možné získat na Obecním úřadě.        K odvozu prosím připravujte vždy jen dostatečně naplněné nádoby. Větší obaly je třeba sešlápnout nebo rozřezat, aby byla využita kapacita nádoby.  

Upozorňujeme, že již nebudou přistavovány kontejnery na  papír u  základní a mateřské školy. Rozměrné kartony a polystyrenové obaly od velkých spotřebičů je možno odevzdat ve  sběrném dvoře.

Žádáme občany, aby neukládali odpad u  vjezdu do  sběrného dvora mimo provozní dobu. 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí 600 Kč za poplatníka za kalendářní rok (od 1. 1. 2024).

Pravidla ukládání odpadu, ceník: https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125