Provozní doba sběrného střediska

DEN DATUM HODINA
sobota 9. 5. 2020 09.00–11.00 hod.
středa 20. 5. 2020 15.00–17.00 hod.
sobota 30. 5. 2020 09.00–11.00 hod.
středa 10. 6. 2020 15.00–17.00 hod.
sobota 20. 6. 2020 09.00–11.00 hod.
středa 1. 7. 2020 15.00–17.00 hod.
sobota  11. 7. 2020 09.00–11.00 hod.
středa 22. 7. 2020 15.00–17.00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. Jedná se především o skříně, postele a sedačky.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Pravidla ukládání odpadu, ceník: https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125