Provozní doba sběrného střediska

DEN DATUM HODINA
středa 1. 11. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 4. 11. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 8. 11. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 11. 11. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 15. 11. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 18. 11. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 22. 11. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 25. 11. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 29. 11. 2023 15.00-17.00 hod.
středa 6. 12. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 16. 12. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 20. 12. 2023 15.00-17.00 hod.
středa 3. 1. 2024 15.00-17.00 hod.
sobota 13. 1. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 17. 1. 2024 15.00-17.00 hod.
sobota 27. 1. 2024 09.00-11.00 hod.
středa 31. 1. 2024 15.00-17.00 hod.

Otevírací doba sběrného dvora:
středa 15 - 17 hodin (v letním období 15 - 18 hodin)
sobota 9 - 11 hodin

Změna provozní doby vyhrazena.
Mimo tuto dobu je možné odpad ve sběrném dvoře uložit po předchozí domluvě s pracovníkem technické skupiny (tel. 724 382 973).

Žádáme občany, aby nevyváželi odpad do prostoru za Novou ulicí. 

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. Jedná se především o skříně, postele a sedačky.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

V obci je v provozu systém třídění odpadu prostřednictvím žlutých a modrých nádob (na plasty a papír) pro každou domácnost. Nádoby je možné získat na Obecním úřadě.        K odvozu prosím připravujte vždy jen dostatečně naplněné nádoby. Větší obaly je třeba sešlápnout nebo rozřezat, aby byla využita kapacita nádoby.  

Upozorňujeme, že již nebudou přistavovány kontejnery na  papír u  základní a mateřské školy. Rozměrné kartony a polystyrenové obaly od velkých spotřebičů je možno odevzdat ve  sběrném dvoře.

Žádáme občany, aby neukládali odpad u  vjezdu do  sběrného dvora mimo provozní dobu. O uložení odpadu mimo stanovenou dobu je možno se dohodnout předem s pracovníky technické skupiny.

Pravidla ukládání odpadu, ceník: https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125