Provozní doba sběrného střediska

DEN DATUM HODINA
sobota 19. 9. 2020 09.00–11.00 hod.
středa 23. 9. 2020 15.00–18.00 hod.
sobota 3. 10. 2020 09.00–11.00 hod.
středa 7. 10. 2020 15.00–17.00 hod.
sobota   17. 10. 2020 09.00–11.00 hod.
středa  21. 10. 2020 15.00–18.00 hod.
sobota 31. 10. 2020 09.00–11.00 hod.
středa 4. 11. 2020 15.00–18.00 hod.
sobota 14. 11. 2020 09.00–11.00 hod.
středa 18. 11. 2020 15.00–18.00 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Od 1. července 2020 je otevírací doba sběrného dvora upravena následovně:
liché týdny: středa 15 - 18 hodin
sudé týdny: sobota 9 - 11 hodin
Mimo tuto dobu je možné odpad ve sběrném dvoře uložit i v jinou dobu po předchozí osobní nebo telefonické domluvě s pracovníkem technické skupiny: tel. 724 382 973

Žádáme občany, aby nevozili odpad a nevytvářeli skládku u obratiště za Novou ulicí. Jakékoliv uložení materiálu, i dočasné, v tomto prostoru podléhá předchozímu souhlasu obce.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. Jedná se především o skříně, postele a sedačky.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Pravidla ukládání odpadu, ceník: https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125