Provozní doba sběrného střediska

DEN DATUM HODINA
sobota 15. 1. 2022 09.00–11.00 hod.
středa 19. 1. 2022 15.00–17.00 hod.
sobota 29. 1. 2022 09.00–11.00 hod.
středa 2. 2. 2022 15.00–17.00 hod.
sobota 12. 2. 2022 09.00–11.00 hod.
středa 16. 2. 2022  15.00–17.00 hod.
sobota 26. 2. 2022 09.00–11.00 hod.
středa 2. 3. 2022 15.00–17.00 hod.
sobota 12. 3. 2022 09.00–11.00 hod.
středa 16. 3. 2022 15.00–17.00 hod.

Otevírací doba sběrného dvora:
liché týdny: středa 15 - 18 hodin (v zimním období 15 - 17 hodin)
sudé týdny: sobota 9 - 11 hodin
Mimo tuto dobu je možné odpad ve sběrném dvoře uložit i v jinou dobu po předchozí domluvě s pracovníkem technické skupiny (tel. 724 382 973).

Žádáme občany, aby nevozili odpad a nevytvářeli skládku u obratiště za Novou ulicí. Jakékoliv uložení materiálu, i dočasné, v tomto prostoru podléhá předchozímu souhlasu obce.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. Jedná se především o skříně, postele a sedačky.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Od roku 2022 je v provozu systém třídění odpadu prostřednictvím žlutých a modrých nádob (na plasty a papír) pro každou domácnost. Nádoby jsou vyváženy dle stanoveného harmonogramu. K odvozu prosím připravujte vždy jen dostatečně zaplněné nádoby.

Pravidla ukládání odpadu, ceník: https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125