Provozní doba sběrného střediska

DEN DATUM HODINA
sobota 5. 6. 2021 09.00–11.00 hod.
středa 9. 6. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 19. 6. 2021 09.00–11.00 hod.
sředa 23. 6. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota  3. 7. 2021 09.00–11.00 hod.
středa 7. 7. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 17. 7. 2021 09.00–11.00 hod.
středa 21. 7. 2021 15.00–18.00 hod.

 

Otevírací doba sběrného dvora:
liché týdny: středa 15 - 18 hodin 
sudé týdny: sobota 9 - 11 hodin
Mimo tuto dobu je možné odpad ve sběrném dvoře uložit i v jinou dobu po předchozí domluvě s pracovníkem technické skupiny (tel. 724 382 973).

Žádáme občany, aby nevozili odpad a nevytvářeli skládku u obratiště za Novou ulicí. Jakékoliv uložení materiálu, i dočasné, v tomto prostoru podléhá předchozímu souhlasu obce.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. Jedná se především o skříně, postele a sedačky.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Pravidla ukládání odpadu, ceník: https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125