Provozní doba sběrného střediska

DEN DATUM HODINA
středa 17. 3. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 27. 3. 2021 09.00–11.00 hod.
středa 31. 3. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 10. 4. 2021 09.00–11.00 hod.
sředa 14. 4. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota  24. 4. 2021 09.00–11.00 hod.
středa 28. 4. 2021 15.00–18.00 hod.
středa 5. 5. 2021 15.00–18.00 hod.
středa 12. 5. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 22. 5. 2021 09.00–11.00 hod.

 

Otevírací doba sběrného dvora:
liché týdny: středa 15 - 18 hodin 
sudé týdny: sobota 9 - 11 hodin
Mimo tuto dobu je možné odpad ve sběrném dvoře uložit i v jinou dobu po předchozí domluvě s pracovníkem technické skupiny (tel. 724 382 973).

Žádáme občany, aby nevozili odpad a nevytvářeli skládku u obratiště za Novou ulicí. Jakékoliv uložení materiálu, i dočasné, v tomto prostoru podléhá předchozímu souhlasu obce.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. Jedná se především o skříně, postele a sedačky.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Pravidla ukládání odpadu, ceník: https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125