Provozní doba sběrného střediska

DEN DATUM HODINA
sobota 11. 9. 2021 09.00–11.00 hod.
středa 15. 9. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 25. 9. 2021 09.00–11.00 hod.
středa 29. 9. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 9. 10. 2021 09.00–11.00 hod.
středa 13. 10. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 23. 10. 2021 09.00–11.00 hod.
středa 27. 10. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 6. 11. 2021 09.00–11.00 hod.
středa 10. 11. 2021 15.00–17.00 hod.
sobota 20. 11. 2021 09.00–11.00 hod.

Moštování ovoce ve sběrném dvoře 

bude zahájeno od 1. září a to vždy pondělí až čtvrtek od 13 do 15:30 hodin a dále v době provozu sběrného dvora. Větší množství si prosím domlouvejte předem s panem Kocourkem, tel. číslo 724 382 973.

Otevírací doba sběrného dvora:
liché týdny: středa 15 - 18 hodin (od 10. 11. 2021: 15 - 17 hod.)
sudé týdny: sobota 9 - 11 hodin
Mimo tuto dobu je možné odpad ve sběrném dvoře uložit i v jinou dobu po předchozí domluvě s pracovníkem technické skupiny (tel. 724 382 973).

Žádáme občany, aby nevozili odpad a nevytvářeli skládku u obratiště za Novou ulicí. Jakékoliv uložení materiálu, i dočasné, v tomto prostoru podléhá předchozímu souhlasu obce.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. Jedná se především o skříně, postele a sedačky.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Pravidla ukládání odpadu, ceník: https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125