Provozní doba sběrného střediska

DEN DATUM HODINA
sobota 25. 3. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 29. 3. 2023 15.00-17.00 hod.
středa 5. 4. 2023 15.00-18.00 hod.
středa 12. 4. 2023 15.00-18.00 hod.
sobota 22. 4. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 26. 4. 2023 15.00-18.00 hod.
sobota 6. 5. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 10. 5. 2023 15.00-18.00 hod.
sobota 20. 5. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 24. 5. 2023 15.00-18.00 hod.
sobota 3. 6. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 7. 6. 2023 15.00-18.00 hod.
sobota 17. 6. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 21. 6. 2023 15.00-18.00 hod.

Otevírací doba sběrného dvora:
zpravidla liché týdny: středa 15 - 18 hodin (v zimním období 15 - 17 hodin)
zpravidla sudé týdny: sobota 9 - 11 hodin
Mimo tuto dobu je možné odpad ve sběrném dvoře uložit i v jinou dobu po předchozí domluvě s pracovníkem technické skupiny (tel. 724 382 973).

Žádáme občany, aby nevyváželi odpad ani jiný materiál do prostoru u obratiště za Novou ulicí. 

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. Jedná se především o skříně, postele a sedačky.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

V obci je v provozu systém třídění odpadu prostřednictvím žlutých a modrých nádob (na plasty a papír) pro každou domácnost. Nádoby je možné získat na Obecním úřadě.        K odvozu prosím připravujte vždy jen dostatečně naplněné nádoby. 

Upozorňujeme, že již nebudou přistavovány kontejnery na  papír u  základní a mateřské školy. Rozměrné kartony a polystyrenové obaly od velkých spotřebičů je možno odevzdat ve  sběrném dvoře.

Žádáme občany, aby neukládali odpad u  vjezdu do  sběrného dvora mimo provozní dobu. O uložení odpadu mimo stanovenou dobu je možno se dohodnout předem s pracovníky technické skupiny.

Pravidla ukládání odpadu, ceník: https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125